En note om Irland i 2000
Af Paul-Frederik Bach
2000 i overblik    Startside
   Foregående note         Næste note   

27. maj 2000: Note 2000-2
Ulster Unionisterne stemmer ja den 27. maj 2000
Lokalregeringen gendannes

5. maj 2000:
Udspil fra IRA

IRA har i en erklæring tilbudt at bringe alle våben uden for rækkevidde og under kontrol af uvildige inspektører. Det er et led i en politisk aftale, som er indgået mellem den britiske premierminister, Tony Blair, og den irske Taoiseach (regeringschef), Bertie Ahern.

Aftalen fremgår af en fælles erklæring, som de to regeringer har udsendt den 5. maj 2000.

Ifølge denne aftale sættes målet for Langfredagsaftalens gennemførelse til juni 2001. De regeringsorganer, som blev suspenderet den 11. februar, genoprettes den 22. maj 2000, som var den oprindelige tidsfrist for hele fredsplanen. Den internationale afvæbningskommission (IICD) skal fortsætte sit arbejde under den nye aftale.

IRA's erklæring er foreløbigt blevet positivt modtaget. Dog er unionisterne i Nordirland som sædvanligt skeptiske. Det er derfor afgørende, om alle konfliktens parter kan gå helhjertet ind for den nye ordning.

Se de to erklæringerne om fredprocessens genoptagelse fra de to regeringer og fra IRA.

27. maj 2000:
Mandelson gendanner lokalregeringen

862 medlemmer af Ulster Unionisterne ledende råd skulle søndag den 27. maj tage stilling til endnu en fredsordning. UUP's leder, David Trimble, havde på grundlag af IRA's tilbud foreslået de nordirske unionister at genindtræde i en nordirsk lokalregering sammen med republikanerne. Der er stor skepsis blandt unionisterne, og der var derfor stor usikkerhed om udfaldet. Et alternativt forslag fra Jeffrey Donaldson om en trinvis gennemførelse af Langfredagsaftalen i takt med en konstateret afvæbning af IRA blev ikke drøftet.

Trimble's forslag blev tiltrådt med 459 stemmer (53 %) mod 403 (47 %).

David Trimble gjorde på den efterfølgende pressekonference opmærksom på, at UUP har strakt sig bemærkelsesværdigt langt, og at der er en grænse for, hvor langt man kan strække sig. "Vi vil holde republikanerne fast på deres løfter", sagde han. "Hvis der bliver nogen fodslæben eller forsinkelse, bliver der problemer."

Ian Paisley fra Demokratisk Unionistisk Parti angreb Ulster Unionisterne for at være del af en fremadskridende proces, der har til formål at forene Irland og løfte IRA. "UUP har ikke længere nogen rolle at spille i forsvaret for unionen."

UUP's tilslutning blev mødt med adskillige positive reaktioner. Det gælder republikkens Taoiseach, Bertie Ahern, og USA's præsident, Bill Clinton. Fra New York udtalte Sinn Féin's politiske leder, Gerry Adams: "Dette er den rigtige beslutning. Den vil blive hilst velkommen af folk i Irland og andre steder. Nu er der mulighed for at komme videre og gennemføre Langfredags aftalen, som over 80 % af øens befolkning har stemt for. Nu skal alle leve op til det, de har bundet sig til. Det gælder især den britiske regering, som skal opfylde sine forpligtelser under Langfredagsaftalen og den fælles udtalelse fra 6. maj."

Storbritannien besluttede straks, at man fra natten til mandag igen vil indføre selvstyre for Nordirland. Den britiske minister for Nordirland, Peter Mandelson, underskrev få timer efter et dokument, der giver en selvstyreregering ret til at lede provinsens daglige politiske forhold.

Næste note: Marchsæsonen 2000
Tilbage til Hjemmeside
Oprettet 28.5.2000
Opdateret d. 19.6.2009