Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel          Næste kapitel   

Nordirland under Craig 1920-40

Nord for grænsen begyndte den nordirske premierminister, Sir James Craig, i vinteren 1920-21 opbygningen af en statslig administration for hjemmestyret i Belfast.

Efter forslag fra den britiske regering oprettedes Ulster Special Constabulary (USC) i november 1920. Dermed fik regeringen i nord en styrke på 1600 på fuld tid og 16.000 på deltid. Men det var ikke et rigtige politikorps. Craig bad feltmarskal Sir Henry Wilson, om råd. Efter hans forslag oprettedes den 1. juni 1922 en bevæbnet styrke på 3.000 mand, Royal Ulster Constabulary (RUC). Medlemmerne skulle rekrutteres fra USC og fra det netop nedlagte Royal Irish Constabulary (RIC). 1/3 af pladserne skulle reserveres til katolikker, men dette mål er aldrig blevet nået. En detaljeret beskrivelse findes på RUC's hjemmeside, under Virtual Museum.

Under ledelse af den sydafrikanske jurist, Richard Feetham, nedsattes Grænsekommissionen af 1924-25. Kommissionens arbejde blev fulgt med den største interesse i både syd og nord. I Fristaten håbede man, at resultatet ville beskære Nordirlands areal så meget, at en nordirsk stat ikke ville være økonomisk levedygtig. Fristatens håb byggede på, at der i grevskaberne Fermanagh og Tyrone samt i byerne Derry og Newry var nationalistisk flertal. Tilsvarende var Craig bekymret for et sådant udfald.

Den 7. november 1925 lækkede kommissionens udkast til London-avisen the Morning Post. Kommissionen forestillede sig de to grevskaber delt, men lagde vægt på, at de to byer ikke kunne deles, og at de var en del af den nordirske økonomi. Ophidselsen over lækagen førte til kommissionens øjeblikkelige nedlæggelse, og grænsen forblev uændret.

Men Craig havde andre bekymringer. Den nordirske stat havde meget små økonomiske ressourcer, og nationalisterne bidrog trods betydelig tilslutning ikke konstruktivt til den politiske proces. Unionisternes parti (Unionist Party) fik monopol på at regere, og Craig var regeringschef til sin død i 1940. Regeringsmonopolet skabte sammen med en betydelig indflydelse fra ekstreme fraktioner blandt unionisterne grundlaget for varige spændinger i samfundet. Blandt de mest fremtrædende fraktioner var The Orange Order fra 1795 og The Apprentice Boys of Derry Association (se temasiden om Derry's belejring ). Disse stærke fraktioner havde ikke noget egentligt modspil på den katolske side.

Næste kapitel: Fianna Fáil og de Valera

  Tilbage til Hjemmeside     Oprettet 7.5.2000
Opdateret d. 19.6.2009