En note om Irland i 2001
Af Paul-Frederik Bach
Tilbage til 2001 i overblik     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående note         Næste note   

11. september 2001 Note 2001-5
En sommer med politisk krise
Telegrammer og fakta
12. juni 2001
Trimble truer igen med at træde tilbage
Lederen af de nordirske Ulster Unionister, førsteminister David Trimble, har gentaget sit løfte om at sørge for krise i det nordirske styre, hvis afvæbningen ikke finder sted.

Efter et møde med den britiske premierminister Tony Blair sagde Trimble, at det var op til Blair at få republikanerne til at forstå, at en sådan krise ikke ville være til deres fordel.

Synonymer for parterne i den nordirske konflikt:
På den ene side… På den anden side…
Unionister
Loyalister
Protestanter
Republikanere
Nationalister
Katolikker

17. juni 2001
Minister for Nordirland afviser genforhandling af langfredagsaftalen
Den britiske minister for Nordirland, John Reid, henstiller, at politikerne bakker op om langfredagsaftalen, da der ikke findes noget alternativ.

20. juni 2001
Beroligende erklæring fra IRA
IRA meddeler, at våbenspørgsmålet kan løses, men ikke på britiske betingelser eller ved et ultimatum fra unionisterne. Der er gået syv år siden den første våbenstilstand, og der har været tre inspektioner af IRA's våbenlagre. IRA har opfyldt alle aftaler, man er gået ind på. IRA udgør ikke nogen trussel mod fredsprocessen.

Den britiske minister for Nordirland, John Reid, og den irske Taoiseach, Bertie Ahern, hilste erklæringen fra IRA velkommen.

22. juni 2001
Nordirsk politi (RUC) anser uro for iscenesat af loyalister
I det urohærgede Ardoyne område blev 24 betjente i aftes såret efter angreb med sten, skydevåben, benzinbomber og bomber med maling.

Forældre og børn fra det nationalistiske Ardoyne område blev atter forhindret i at gå den direkte vej til den katolske Holy Cross Girls National School. En RUC betjent, som traf op mod 100 forældre og børn i nærheden af Alliance Avenue anbefalede dem for deres egen sikkerheds skyld at fortsætte ad den normale rute, fordi et stort antal loyalister havde samlet sig på den anden side af politikæden.

Politimester Sir Ronnie Flanagan gentog politiets tidligere formodninger om, at uroen kunne være iscenesat af paramilitære loyalistiske grupper, som er opsatte på at sikre, at urolighederne fortsætter i det nordlige Belfast. Han tilføjede, at det ikke kan undskylde den vold, som udøves på den nationalistiske side.

23. juni 2001
Trimble genvalgt uden modstand
Efter at Ulster Unionisterne har tabt terræn til det Demokratiske Unionist Parti (DUP) ved flere valg opstod der spekulationer om en fornyelse af partiets ledelse. Imidlertid blev David Trimble genvalgt som partiets leder uden modkandidat fra modstanderne af langfredagsaftalen, hvortil DUP hører.

Høgene, hvortil Jeffrey Donaldson hører, besluttede at støtte Trimble på grund af hans løfte om at trække sig tilbage som førsteminister den 1. juli, hvis IRA ikke har indledt våbenafviklingen på dette tidspunkt.

I sin tale til partiets repræsentanter sagde Trimble, at hans trussel om at træde tilbage og hans udelukkelse af Sinn Féin ministre fra nord-syd-møderne, som landsretten i Belfast har kendt ulovlig, lagde pres på republikanerne og ville føre til en afvæbning.

27. juni 2001
Forestående møde mellem premierministre
Den britiske premierminister og den irske Taoiseach har aftalt at mødes den 28. på Hillsborough, hvor de også ventes at træffe førsteminister David Trimble, viceførsteminister Seamus Mallon fra det nationalistiske SDLP og Sinn Féin lederen Gerry Adams. Imens rygtes det, at ikke bare Trimble, men samtlige unionistiske minister ventes at træde tilbage.

Britiske kilder lader forstå, at selv om det ikke skulle lykkes at nå et positivt resultat i løbet af denne uge, vil fredsprocessen fortsætte med møder mellem regeringerne og andre fortalere for langfredagsaftalen i hele juli måned og begyndelsen af august.

I så fald har de to regeringer mindst 6 uger til afklaring af de kritiske punkter, nemlig afvæbning, afmilitarisering og reorganisering af politiet (RUC). Hvis der til den tid ikke er nået en løsning, må man vælge mellem at suspendere lokalparlamentet og Belfast aftalens øvrige organer og at udskrive nyvalg til lokalparlamentet. I tilfælde af nyvalg forventes DUP og Sinn Féin at fortsætte deres fremgang.

1. juli 2001
Usikkerhed efter Trimble's tilbagetræden
Trods planerne om fortsatte forhandlinger for at sikre fredsprocessen har David Trimble's tilbagetræden kastet Nordirland ind i en periode af politisk usikkerhed.

Efter sin tilbagetræden har Trimble sagt, at han ikke var indstillet på at lade republikanerne underminere langfredagsaftalens demokratiske principper ved at holde fast på deres våben.

Dermed har lokalparlamentet 6 uger til at genindsætte lederen af Ulster Unionisterne eller til at finde en afløser, før de nye magtudøvende institutioner bliver sat ud af spillet ifølge den lovgivning, som blev resultatet af langfredagsaftalen.

Trimble har udnævnt partifællen, handelsminister Sir Reg Empey, til varetagelse af førsteministerens administrative funktioner de næste seks uger. Hvis der ikke på den tid kan nås en ny aftale om langfredagsaftalens gennemførelse, kan den britiske minister for Nordirland enten suspendere lokalparlamentet eller udskrive nyvalg.

Lovgivningen tillader general John de Chastelain's afvæbningskommission at fortsætte arbejdet indtil februar 2002.

Sinn Féin har gjort det klart, at IRA ikke vil tage skridt til at gøre sine våben ubrugelige, før der er sikkerhed for, at alle sammenhængende dele af langfredagsaftalen gennemføres, herunder Patten rapportens omlægning af politiet, reduktion af den britiske hær i Nordirland og den stabile funktion af Nordirlands magtdelende, tværpolitiske organer.

2. juli 2001
Trimble's tilbagetræden tiltrådt af lokalparlamentet
Formanden for lokalparlamentet, Lord Alderdice, meddelte i en fyldt sal, at Trimble's tilbagetræden som førsteminister i Nordirland trådte i kraft den 1. juli. Trimble's tilbagetræden blev formelt godkendt af forsamlingen.

4. juli 2001
Ahern og Blair mødes i London
Den britiske premierminister og den irske Taoiseach mødes i London for at drøfte den fastlåste politiske proces i Nordirland.

Den britiske minister for Nordirland, John Reid, og den irske udenrigsminister, Brian Cowen, skal tale i Dublin på baggrund af den protestantiske marchsæson, som kulminerer den 12. juli. Det er deres håb at få startet en dialog med parterne i Nordirland.

8. juli 2001
March til Drumcree forløb fredeligt
Orange ordenens kontroversielle march til Drumcree forløb fredeligt, idet orangemændene lovede at afvente international støtte til deres krav om at marchere ad den nationalistiske Garvaghy Road.

Medlemmer af Portadown District LOL 1 blev for fjerde år i træk nægtet adgang til Garvaghy Road efter deres årlige march til Drumcree og returnerede fredeligt til bymidten i Portadown ad den same vej, som de var kommet.

En stor barrikade af stål, som sikkerhedsstyrkerne havde stillet op, blev kortvarigt åbnet for at give orangemændene mulighed for at protestere mundtligt til en overbetjent. Distriktssekretær Nigel Dawson bad forgæves betjenten, som kom frem i døren, om at fjerne denne store uanstændighed, så optoget kunne gå til Orange Hall ad den rute, som har været brugt i 200 år.

14. juli 2001
Forsøg på pakkeløsning
Den irske taoiseach og den britiske premierminister har meddelt, at begge regeringer vil fremlægge en pakke med foranstaltninger, som skal redde langfredagsaftalen.

Erklæringen er resultatet af seks dages drøftelser mellem regeringerne og de partier, som støtter aftalen. Forslaget omfatter paramilitær afvæbning, en politireform og en reduction af de britiske tropper i Nordirland.

Sinn Féin lederen, Gerry Adams, udtalte, at ville hilse pakken velkommen. Truslen mod fredsprocessen kommer ikke fra IRA's våben, som er bragt til tavshed, men fra de plastikkugler, som stadig er i brug, og fra loyalisternes våben.

4. august 2001
MP David Burnside: UUP vil afvise forslaget
En af høgene i Ulster Unionists, South Antrim MP, David Burnside, antyder, at hans parti vil afvise oplægget fra den britiske og den irske regering til en løsning på den fastlåste situation i Nord Irland. Partierne skal svare senest mandag.

7. august 2001
Blandede reaktioner på regeringernes forslag
I dag forværredes krisen for fredsprocessen i Nordirland, da lederen af Ulster Unionisterne, David Trimble, tog afstand fra IRA's udspil om afvæbning og nægtede at tiltræde den anglo-irske plan for redning af langfredagsaftalen. Ifølge Trimble er pakken ikke nok i sig selv til at overtale unionisterne til at støtte forslagene.

Til gengæld er reaktionen fra det nationalistiske Social and Democratic Labour Party (SDLP) positiv. Partiet kunne dog ikke tiltræde den nye ordning for politiet. Partiets leder, John Hume, hilste regeringernes dokument velkommen som et vigtigt bidrag til langfredagsaftalens gennemførelse.

6. august 2001
IRA foreslår afvæbningsmetode
En erklæring fra den uafhængige, internationale afvæbningskommission oplyser, at IRA har stillet forslag om en afvæbningsmetode. Hele meddelelsen gengives i min oversættelse i faktaruden til højre.

10. august 2001
Sinn Féin advarer mod ophævelse af lokalparlamentet
Med mindre end to dage tilbage til at finde en udvej af det politiske dødvande advarer Sinn Féin den britiske regering om ikke at ophæve det nordirske lokalparlament.

Da tiden er ved at løbe ud, er den britiske og den irske regering under pres for at tage stilling til processens næste skridt til redning af magtoverdragelsen.

Uden en aftale i sidste øjeblik må den britiske minister for Nordirland, Johyn Reid, beslutte, om han vil ophæve lokalparlamentet midlertidigt, selv om dette ikke er forudset i langfredagsaftalen, eller udskrive nyvalg inden midnat lørdag.

Den britiske regering ophæver Nordirlands lokalparlament
Senere på dagen meddelte ministeren for Nordirland ophævelsen af de magtdelende institutioner i Nordirland. John Reid håbede, at ophævelsen ville blive meget kort.

Han sagde også, at der ville blive en revurdering af institutionerne. John Reid tilføjede, at et nyvalg eller en længere ophævelse af institutionerne ikke ville forbedre chancerne for et gennembrud i fredsprocessen.

11. august 2001
Lokalparlamentet indsættes atter fra midnat
Ministeren for Nordirland har underskrevet ordren til genindsætning af det styre, som er overdraget til Nordirland, fra midnat. Ophævelsen skabte vrede blandt republikanerne og bekymring for, at IRA kunne reagere ved at afbryde kontakterne med general John de Chastelain's afvæbningskommission.

Bairbre de Brun, som indtil ophævelsen af lokalregeringen var sundhedsminister i Stormont styret, siger, at den brtiske regering og Ulster Unionisterne må forstå, at nationalister og republikanere også har rettigheder.

14. august 2001
IRA trækker sit tilbud om afvæbning tilbage
IRA har trukket sit tilbud om afvæbning tilbage. Republikanerne er blevet opbragt over den kortvarige ophævelse af Nordirlands magtdelende institutioner, som de opfatter som eftergivenhed over for pres fra unionisterne.

Se i faktaruden den fulde ordlyd af IRA's udtalelse i min oversættelse.

Den britiske regering kalder IRA's beslutning for beklagelig, men understreger, at den ikke ændrer noget. Den irske premierminister, Bertie Ahern, udtrykker sin skuffelse, men fremhæver, at de to regeringer fortsætter arbejdet med den fulde iværksættelse af langfredagsaftalen.

Sinn Féin lederen, Gerry Adams, siger, at ingen kan blive overrasket over den seneste IRA erklæring i betragtning af den britiske regerings ophævelse af institutionerne og unionisternes afvisning af afvæbningskommissionens udmelding.

I pressen antydes en helt anden sammenhæng. I Colombia er tre irere arresteret og anklaget for at rejse på falske pas. Kilder i det irske politi (Garda) tror, at de tre udfører en opgave for IRA. De påstås at have trænet lokale FARC oprørere i brug af sprængstoffer og anvendelse af terror.

Myndighederne i Columbia har identificeret to af mændene som nordirerne Martin McCauley og James Monaghan. Den tredje rejste under navnet David Bracken, som antages at være en falsk identitet. Formodningen er, at IRA med sit udspil har villet aflede interessen fra den pinlige sag i Columbia.

21. august 2001
UUP udsætter beslutning om plan for politiet
Ulster Unionist Party udsatte i dag godkendelsen af den britiske regerings plan for iværksættelse af en ny ordning for politiet i Nordirland. Ministeren for Nordirland, John Reid, havde givet alle partier tid til stillingtagen indtil middag, men UUP og DUP sagde, at de behøver mere tid til granskning af forslagene.

SDLP meddelte sin støtte til planerne i går og gik med til at have repræsentanter i politiledelsen til overvågning af den nye styrke. Sinn Féin har afvist planen. The Northern Ireland Office havde håbet på at have ledelsen på plads i slutningen af næste måned, men forsinkelsen påvirker ikke umiddelbart ændringens tidsplan.

1. august 2001

Fælles britisk-irsk forslag
Den britiske og den irske regering har fremlagt deres nyeste forslag til at få brudt dødvandet i den nordirske fredsproces.

Den politiske pakke, som nu sendes til lederne af de politiske partier, dækker følgende områder:

Politi:

- Den britisk regering skal offentliggøre en ny omlægningsplan
- Udnævnelse af en international og uafhængig dommer til belysning af anklagerne om sikkerhedsstyrkernes medansvar for en række dødsfald, herunder Pat Finucane, Rosemary Nelson, Robert Hamill, betjentene Harry Breen og Bob Buchanan og Billy Wright.
- Gennemførelse af en offentlig undersøgelse, hvis det bliver dommerens anbefaling.
Normalisering
- Den britiske regering fastholder det standpunkt, at normalisering er ønskelig, men afhængig af den aktuelle trussel.
- Regeringen tilføjer, at den vil tage alle nødvendige skridt for at sikre tilbagevenden til normal sikkerhed i Nordirland.
- "Rullende program" for reduktion af britiske tropper og militære anlæg i Nordirland.
- Forudsat en væsentlig reduktion i trusselsniveauet:
- Nedrivning af hærens Magherafelt base
- Nedrivning af observationstårnet på Sturgan bjerget
- Nedrivning af et af observationstårnene på Camlough bjerget
- Amnesti for medlemmer af paramilitære organisationer, mod hvem der er rejst sigtelser for handlinger, begået før underskrivelsen af langfredagsaftalen. Regeringen vil revurdere paradekommissionens arbejde og den lovgivning, som den bygger på.
Institutionernes stabilitet
- Fuld gennemførelse af langfredagsaftalen forbliver et fælles ansvar.
- En implementeringsgruppe skal revurdere gennemførelsen af indgåede aftaler.
- Erklæring fra alle partier om at forpligte sig til fuld og stabil funktion af institutionerne.
- Anerkendelse fra partierne af, at alle institutioner er "sammenkoblede og uafhængige".
- Aftale om mødedato for Nord/Syd Ministerrådet inden en måned.
- Aftale om at udpege ministre til deltagelse i Nord/Syd Ministerrådet seks måneder i forvejen.
Afvæbning
- Regeringerne bekræfter, at paramilitær afvæbning er en "ufravigelig del af langfredagsaftalens gennemførelse".
- Parterne anerkender, at afvæbningen skal foregå "på en made, som er acceptable for og bekræftet af den uafhængige internationale kommission for afvæbning".


6. august 2001
Rapport fra den uafhængige internationale afvæbningskommission
1. På et møde for nylig med kommissionen foreslog IRA's repræsentant en metode til at bringe IRA's våben totalt og kontrollerbart uden for mulig anvendelse.
2. Vi er tilfredse med, at dette forslag opfylder kommissionens tilbagespil i overensstemmelse med regeringernes plan og bestemmelser.
3. På grundlag af vore diskussioner med IRA's repræsentant tror vi, at dette forslag indleder en proces, som vil bringe IRA's våben totalt og kontrollerbart uden for mulig anvendelse.

General John de Chastelain
Brigadier Tauno Nieminen
Andrew D.Sens14. august 2001
IRA's erklæring
Torsdag den 8. august bekræftede vi, at IRA's ledelse har aftalt en plan med IICD om at sætte våben totalt og beviseligt ud af brug. Vores initiativ var resultatet af en langvarig diskussion med IICD gennem en længere periode.
Denne udvikling var uden fortilfælde, og den indebar en meget vanskelig beslutning for os og gav problemer i vores organisation. Med disse bekymringer i tankerne søgte vi med vores beslutning at fremme fredsprocessen.
Vi anerkender den brede velkomst, som IICD erklæringen fik. Men UUP ledelsens totale afvisning af IICD erklæringen blandet med nye betingelser er fuldstændigt uacceptabel.
Den britiske regerings efterfølgende handlinger, herunder dens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er også aldeles uacceptable.
Derfor er forudsætningerne for gennemførelsen af vores forslag ikke tilstede. Vi trækker vores forslag tilbage.
IRA's ledelse vil fremdeles holde øje med udviklingen. Fredsbevarelsen kræver en kollektiv indsats.

Underskrevet: P O'Neill

Næste note: Aktion mod skolebørn og politisk afspænding
Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til top
Opdateret d. 3.10.2009