En note om Irland i 2001
Af Paul-Frederik Bach
2001 i overblik     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel         Næste note   

26. januar 2001: Note 2001-1
Fredsprocessen i slowmotion
Ny britisk minister for Nordirland

30. august 2000:
John Hume forlader det nordirske parlament
Lederen af Nordirlands nationalistiske socialdemokratiske labour-parti, John Hume, har meddelt, at han af helbredsgrunde forlader det norirske parlament for at hellige sig arbejdet i det britiske parlament.

Sammen med David Trimble modtog John Hume i december 1998 Nobels fredspris for sin indsats for den nordirske fredsproces.

7. september 2000:
Alvorlige interne fejder blandt loyalister
Det er et tragisk element i den nordirske konflikt, at de paramilitære grupper på begge sider løser interne disciplinære problemer ved alvorlige voldshandlinger.

I over 2 uger har både Ulster Volunteer Force (UVF) og Ulster Freedom Fighters (UFF) oplevet fejder, som har kostet 3 mænd livet og skræmt mange familier i Shankill kvarteret i Belfast.

I et forsøg på at dæmme op for voldshandlingerne mødes de paramilitære grupper med de politiske partier, som de er knyttet til (Progressive Unionist Party og Ulster Democratic Party). Mødets forløb beskrives som en "opklarende dialog".

10. oktober 2000:
Politireformen udhules
Den nordirske viceførste minister, Seamus Mallon, understreger i en tale betydningen af, at både nationalister og republikanere kan føle sig knyttet til en ny polititjeneste. Politiet har en vigtigere rolle i fredsprocessen end afvæbningen af de paramilitære grupper, hævder Mallon.

Førsteminister David Trimble må regne med, at de 860 medlemmer af det styrende råd i hans parti, Ulster Unionists, er delt i en bitter strid om gennemførelsen af Pattens forslag til en politireform.

Sinn Féin mener, at den britiske minister for Nordirland, Peter Mandelson, er ved at udhule Patten-rapportens forslag til en politireform. Styrkens navn og symboler kan blive afgørende hindringer for, at de to befolkningsgrupper repræsenteres ligeligt i korpset. Således er kronen på uniformsmærkerne et centralt stridsemne.

7. november 2000:
David Trimble's boycot mod republikanske ministre
Førsteminister David Trimbles parti, Ulster Unionists, har hindret republikanske ministre i Nordirlands lokalregering (power-sharing Executive) i at deltage i møder i "North South Ministerial Council". Den 6. november mødtes David Trimble og Sinn Féin lederen, Gerry Adams, om sagen. Adams antages at have advaret Trimble om muligheden for retslige skridt, hvis sanktionerne mod republikanske ministre ikke hæves.

Den 7. november mødtes Adams med den britiske premierminister, Tony Blair. Uden for Downing Street 10 udtalte Gerry Adams: "Jeg havde et godt møde med Mr. Blair. Det er mit håb, at nogle af disse problemer løses i løbet af kort tid." Adams forudså en alvorlig krise, hvis problemet ikke var løst inden januar.

Den britiske minister for Nordirland, Peter Mandelson, sagde under en tale i Lisburn, County Down, at han ikke kan tvinge unionisterne til at hæve sanktionerne mod Sinn Féin ministrene. Fredsprocessen er frivillig og kræver samarbejde fra alle sider.

16. november 2000:
Bairbre de Brun indleder sag mod Ulster Unionists
Nordirlands sundhedsminister, Bairbre de Brun, meddeler, at hun indleder sagen mod Ulsater Unionists ved Belfast High Court. Hun udtaler, at David Trimble's sanktioner mod hende er både diskriminerende og antidemokratiske. "Førsteministeren handler i strid med sine embedspligter og med langfredagsaftalen. Jeg har ansvaret for at imødegå enhver handling, som forhindrer mig i at udøve mit ansvar som minister. Det er jeg fast besluttet på at gøre."

21. november 2000:
Underhuset vedtager nordirsk politireform
Mere end 100 ændringsforslag til det oprindelige lovforslag har ifølge mange kritikere fjernet reformen afgørende fra Patten rapportens forslag. Blandt kritikerne er medlem af Patten kommissionen, Clifford Sheering. Det kritiseres også, at Underhuset ikke har taget sig den tid, der var nødvendig til seriøs behandling af de 100 ændringsforslag.

Underhuset vedtog forslaget, som omdøber "Royal Ulster Constabulary" til "Police Service of Northern Ireland".

13. december 2000:
Clinton besøger Nordirland
USA's afgående præsident, Bill Clinton, mødes i Belfast med den britiske premierminister, Tony Blair, og med andre politiske ledere på den nordirske scene. Det er ikke meningen, at Clinton skal indgå i egentlige forhandlinger, men han skal ved sin tilstedeværelse bidrage til et bedre "klima" for de videre drøftelser. Besøget kulminerede med Clintons tale for 8.500 personer i Belfast's nye Odyssey arena.

28. december 2000:
Den irske regering afviser RUC reform
Den britiske regerings reform af det nordirske politi kritiseres af den irske regering. En regeringstalsmand udtaler, at regeringen ikke føler, at man er nået til et punkt, hvor den kan anbefale unge nordirske nationalister at gå ind i den nye politistyrke.

20. januar 2001:
George W. Bush støtter fredsprocessen
Den nyudnævnte amerikanske præsident har meddelt sin støtte til fredsprocessen i Nordirland i et brev til den irske premierminister, Bertie Ahern. Brevet er et svar på Bertie Aherns lykønskningstelegram.

22. januar 2001:
Tony Blair forsøger at puste liv i fredsprocessen
Den britiske premierminister indkalder lederne af alle partier i Nordirland til møde i Downing Street i et forsøg på at bryde dødvandet. Gerry Adams fra Sinn Féin udtaler: "Sinn Féin vil lytte meget opmærksomt til det, som Mr. Blair vil sige, og ønsker at få at vide, hvilke fremskridt der er gjort, om nogen overhovedet, inden for de områder, som bekymrer os."

Det britisk-irske råd skulle den 23. mødes i Dublin, men mødet er efter aftale mellem Ahern og Blair udsat til den 5. februar. Sinn Féin formanden, Mitchel McLaughlin, mener, at de to regeringer dækker over, at Nordirlands førsteminister, David Trimble, nægter at underskrive det papir, som skal tillade Barbre de Brun fra Sinn Féin at deltage i mødet.

24. januar 2001:
Peter Mandelsons tilbagetræden
Efter et møde i Downing Street 10, hvor den britiske minister for Nordirland, Peter Mandelson, skulle forklare sin rolle i en sag om "pas for tjenester", meddelte Peter Mandelson, at han var trådt tilbage.

Peter Mandelson har indrømmet, at han har misinformaret offentligehden om sin rolle i behandlingen af en ansøgning om pas fra den kontroversielle indiske milliardær, Srichand Hinduja, som er en af sponsorerne for det uheldige Dome-projekt i London.

I en erklæring sagde Peter Mandelson, at han ikke ville acceptere, at han på nogen måde havde handlet upassende, men tilføjede: "Jeg vil kun bede folk om at forstå, at det hele tiden var mit ønske at understrege, at jeg ikke havde søgt at påvirke beslutningen om indfødsret på nogen måde, men kun at videregive en anmodning om information. Det var premierministeren fuldt ud tilfreds med." Han tilføjede: "Det har været mit politiske livs største privilegium at spille en rolle i den nordirske fredsproces, som er langt mere vigtig end nogen person og hans karriere. Nu er vi så tæt ved en endelig aftale, ved en komplet gennemførelse af denne regerings såvel som andres bestræblese: Langfredagsaftalen."

Medlemmer af Sinn Féin udtalte, at de ikke var kede af at se Mr. Mandelson træde tilbage.

Peter Mandelson efterfølges af ministeren for Skotland, John Reid.

25. januar 2001:
John Reid ankommer til Belfast
Ved sin ankomst til Belfast udtalte den nye britiske minister for Nordirland, John Reid, at den opgave, han nu havde overtaget, var mere betydningsfuld, fordi overgangen fra vold til fred befinder sig i en krisitks fase. "Ingen skal være i tvivl om mit engagement med hensyn til at få Langfredagsfreden til at virke."

Ulster Unionist lederen John Taylor, hilste den nye minister velkommen som en "retlinet og sympatisk personlighed". Mitchel McLaughlin fra Sinn Féin udtrykte lidt mere forbeholdent, at partiet vil give ham "fair vind".

Næste note: Bilbombe ved BBC i London
Tilbage til Hjemmeside
Oprettet 27.1.2001
Opdateret d. 19.6.2009