En note om Irland i 1999
Af Paul-Frederik Bach
1999 i overblik    Startside
   Foregående note         Næste kapitel   

Note 1999-7

Begivenhederne tager fart
Den nordirske lokalregering dannes

Lørdag den 27. november 1999:
UUP siger JA

Med 480 stemmer mod 349 besluttede det styrende råd i partiet Ulster Unionist Party (UUP) at støtte David Trimble i arbejdet for et en lokalregering i Nordirland. Resultatet er en godkendelse af George Mitchell's fredsplan. UUP betegner afstemningen som tentativ og forbeholder sig at kunne godkende ordningen endeligt i februar. Så vil man se, om IRA har opfyldt deres del af aftalen og indledt afrustningen.

Det betyder i praksis, at der mandag etableres et nyt styre i Belfast. Tirsdag eller onsdag kan den nødvensige lovgivning godkendes i Parlamentet i London, hvorefter den politiske magt i henhold til Langfredags-aftalen torsdag kan overdrages til en ny nordirsk regering under David Trimbles ledelse.

 • David Trimble, leder af Ulster Unionist Party:
  Dette bringer os ud af dødvandet. Vi har gjort vores del. Mr. Adams, nu er det jeres tur. Vi har taget springet. Nu er det jeres tur.
 • Bill Clinton, præsident, USA:
  Afstemningen i Ulster Unionis Council er et historisk skridt. David Trimble's sejr betyder, at magten i Nordirland fra næste uge gives tilbage i folkets hænder.

Tirsdag den 30. november 1999:
Partierne indstiller ministre

De politiske partier i Nordirland har indstillet ministre til den første nordirske regering i 25 år. Man taler om etablering af en magt delende ledelse (a power-sharing authority). Det betyder, at førsteminister David Trimble fra Ulster Unionist Party (UUP) og viceførsteminister Seamus Mallon fra det republikanske SDLP skal afgive de beføjelser, de har udøvet som en overgangsløsning. Her er ministerlisten:

 • Ulster Unionist Party:
  • Sir Reg Empey: minister for udvikling, handel og investering
  • Sam Foster: miljøminister
  • Michael McGimpsey: minister for kultor, kunst og fritid
 • Social Democratic and Labour Party:
  • Mark Durkan: finans- og personaleminister
  • Sean Farren: minister for højere uddannelse, videreuddannelse og beskæftigelse
  • Brid Rodgers: minister for landbrug og landområdernes udvikling
 • Democratic Unionist Party:
  • Peter Robinson: minister for regional udvikling
  • Nigel Dodds: minister for social udvikling
 • Sinn Féin:
  • Martin McGuinness: undervisningsminister
  • Bairbre de Brun: minister for sundhed og sociale tjenester

For hvert af disse ministerier nedsætter Stormont-parlamentet et udvalg, som skal "råde og hjælpe" ministrene.

Torsdag den 2. december 1999:
Det første regeringsmøde.

I det pompøse Stormont slot uden for Belfast holdt den nye lokalregering sit første møde under forsæde af førsteminister David Trimble og viceførsteminister Seamus Mallon, dog uden de to ministre fra DUP, Peter Robinson og Nigel Dodds, som boycottede mødet.


Stormont slottet.
Foto: Martin Melaugh.
Gengivet med tilladelse fra CAIN projektet. Reproduced with the permission of the CAIN site

Forfatningsændring i den irske republik
Indsættelsen af den nordirske lokalregering skulle ifølge Langfredagsaftalen følges op med dannelsen af et fælles nord-syd ministerråd samt en ændring af den irske republiks forfatning, så republikken ikke længere gør krav på hele det irske område. Begge dele blev iværksat den 2. december 1999.

Artikel 2 i den irske republiks hidtidige forfatning siger: Det nationale territorium består af hele øen Irland, dets øer og søterritorium. I artikel 3 bestemmes det, at republikkens love skal implementeres under re-integrationen af det nationale territorium.

Den nye artikel 2 handler om retten til at indgå i den irske nation. Artikel 3 siger bl.a. at det er den irske nations faste vilje at forene alle folk, som deler den irske øs territorium i harmoni og venskab med alle forskelle i identiteter og traditioner under hensyntagen til, at et forenet Irland kun skal fremmes ved fredelige midler med tilslutning af befolkningens flertal, demokratisk udtrykt, i begge øens jurisdiktioner.

IRA udpeger forhandler
IRA har bekræftet, at de i overensstemmelse med Langfredagsaftalen har udpeget en kontaktperson, som skal indgå i forhandlingerne med general de Chastelain og afvæbningskommissionen.

Onsdag den 8. december 1999:
Aflytningsudstyr fundet i Gerry Adams bil.

Sinn Féin formanden, Gerry Adams, har fremvist et avanceret, satellitbaseret lytte- og sporingsapparat er fundet i en Ford, der bruges af hans parti, og som har transporteret partiets delegation under forhandlingerne med George Mitchell. Gerry Adams har sendt formelle protester til den irske og den britiske regering. Den britiske premierminister, Tony Blair, ønsker ikke at kommentere fundet, men Nordirlands viceførsteminister, Seamus Mallon, har fordømt aflytningen og stillet en undersøgelse i udsigt.

Fredag den 10. december 1999:
Statusrapport fra de Chastelain.

Lederen af Nordirlands afvæbningskommission, John de Chastelain, meddeler, at den seneste udvikling danner grundlag for at indlede afvæbningen af de paramilitære grupper i nord. Han beskriver sit første møde med IRA sidste weekend som "åbent og nyttigt".

General de Chastelain siger i sin statusrapport, at etableringen af de nye politiskle institutioner sammen med IRA's og UFF's beslutninger om at udpege forhandlere giver grundlag for en vurdering af, at afvæbningen vil finde sted.

Lørdag den 11. december 1999:
George Mitchell nomineret til Nobel's fredspris.

Det demokratiske medlem af USA's senat, Sam Gejdenson, har indstillet fredmægleren, den amerikanske forhenværende senator, George Mitchell, til Nobel's fredspris. Jeg mener, at han virkelig har spillet en afgørende rolle her, og jeg synes, hans anstrengelser fortjener at blive anerkendt og belønnet, siger Gejdenson.

George Mitchell har ord for at være en effektiv mægler, som er god til at få folk til at snakke om andet end det, der skiller dem.

Nordirlands politiske ledere hilser Mitchell's nominering velkommen. Både førsteminister, David Trimble, og Sinn Féin støtter nomineringen.

Næste kapitel: Lokalregeringen suspenderes

Tilbage til Hjemmeside
Oprettet 28.11.1999    Opdateret d. 19.6.2009