Dokumentation af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach
Hjemmeside    English section

Rapport fra den uafhængige internationale afvæbningskommission

26. september 2005


UAFHÆNGIG INTERNATIONAL AFVÆBNINGSKOMMISSION
Brigadechef Tauno Niemen
General John de Chastelain
Andrew D. Sens

Adresse i Dublin

Dublin Castle
Block M, Ship Street
DUBLIN 2

Tlf (01) 4780111
Fax (01) 4780600

Adresse i BELFAST

Rosepark House
Upper Newtownards Road
BELFAST BT4 3NX

Tlf (028) 90 488600
Fax (028) 90 488601


Til:

Den Højvelbårne Peter Hain, MP
Minister for Nordirland
BELFAST

Til:

Hr. Michael McDowell, TD
Minister for justits, lighed og lovreform
DUBLIN

1.   Gennem de seneste uger har vi været i tæt kontakt med repræsentanter for IRA i udøvelsen af vores arbejde med afvæbning af de paramilitære hære.

2.   Vi kan nu oplyse, at vi har iagttaget og bekræftet handlinger, der skulle gøre meget store mængder våben ubrugelige. Repræsentanterne har oplyst os om, at der er tale om samtlige våben i IRA's besiddelse. Vi har lavet en opgørelse over dette materiel.

3.   I 2004 modtog kommissionen estimater over antal og mængde af IRA's våben. Disse estimater var udarbejdet af sikkerhedsstyrkerne under begge jurisdiktioner, og de stemte. Vores opgørelser passer med disse estimater, og vi tror, at de ødelagte våben udgør hele IRA's arsenal.

4.   Den måde, hvorpå våbnene blev ødelagt, er i overensstemmelse med den instruks, som vi fik fra de to regeringer, som det fremgår af deres afvæbningslov fra 1997.

5.   En protestantisk og en katolsk gejstlig overværede også alle disse nylige begivenheder: pastor Harold Good, tidligere formand for Metodistkirken i Irland, og fader Alec Reid, en redemptoristisk*) præst.

6   Den nye samlede opgørelse af de ødelagte IRA-våben omfatter også de tre opgørelser, som vi lavede ved de foregående IRA-begivenheder. Den opregner alle de IRA-våben, vi har bekræftet gjort ubrugelige. Vi vil holde opgørelsen tilbage, indtil vores opgave er fuldført.

7.   Vi kan imidlertid oplyse, at de våben, som indgik i de nylige begivenheder, omfatter et fuldt sortiment af ammunition, rifler, maskingeværer, morterer, missiler, håndvåben, sprængstoffer, bomber og andre våben inkl. alle de kategorier, som er beskrevet i sikkerhedsstyrkernes estimater.

8.   Alt ialt har vi fastlagt, at IRA har opfyldt sin forpligtelse til at gøre alle sine våben ubrugelige på den måde, som blev fastlagt i lovgivningen.

9.   For os tilbagestår at tage fat på de våben, som tilhører loyalistiske paramilitære grupper såvel som andre paramilitære organisationer, når disse er klar til at samarbejde med os om opgaven.

Tauno Nieminen John de Chastelain Andrew Sens

26. september 2005
 
*) Redemptoristerne er et katolsk ordenssamfund af præster, stiftet i Italien 1732 af Alfonso de Liguori.

Oversættelse til dansk: Paul-Frederik Bach

Hjemmeside    English section
Opdateret d. 1.1.2009